Thursday, 1 March 2012

IbU tUnGGaL


DEFINISI IBU TUNGGAL
Seseorang wanita ditakrifkan sebagai Ibu Tunggal sekiranya :

Wanita yang kematian suami dan sedia meneruskan tugas membesarkan anak-anak.
Wanita yang telah bercerai dengan suami dan diberi hak penjagaan ke atas anak-anaknya
Wanita yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan anak-anaknya.
Wanita yang berada di dalam proses penceraian (yang mungkin akan mengambil masa yangpanjang).
Suami uzur dan tidak mampu menyediakan nafkah dan memerlukan penjagaan rapi.
Wanita yang membesarkan anak orang lain tanpa pertolongan suami.

Masalah yang dihadapi oleh ibu tunggal:

Masalah ekonomi
Masalah sosial
Masalah psikologi
Masalah dalam berurusan dengan Mahkamah.

Masalah ibu tunggal

Masalah ibu tunggal merupakan salah satu isu yang sering dipertikaikan dalam masyarakat kita.
Fenomena ini didapati meningkat secara berterusan sejak kebelakangan 
tahun ini memang tidak dinafikan bahawa sebagai seorang ibu perlu 
memainkan peranan bapa pada masa yang sama sesuatu yang agak susah.
Tambah pula, cabaran masa kini yang begitu kuat menyebabkan
masalah mereka menjadi semakin meruncing.
Fenomena ibu tunggal ini telah memberi kesan kepada wanita yang terbabit 
dan anak-anaknya secara tidak langsung.
Oleh itu,bantuan terhadap golongan tersebut adalah wajar.
Ibu tunggal meliputi mereka yang mendapat anak tanpa pernikahan yang sah
dan memilih untuk memelihara anak tersebut, isteri yang telah suaminya meninggal dunia 
isteri yang telah ditinggalkan/ diceraikan serta tidak diberi nafkah untukmenyara kehidupan. 
Sebagai seorang ibu tunggal, mereka bertanggungjawab membesarkan anak-anak tanpa pertolongan suami. 
Seperti mana yang kita tahu, golongan ibu tunggal sering menghadapi masalah dalam proses mendidik anak-anaknya,terutamanya ibu tunggal yang kurang berpendidikan dan berpendapatan kecil.
Masalah yang dihadapi oleh mereka meliputi masalah ekonomi, sosial, psikologi dan hubungan dengan mahkamah.

No comments: